Henk dekker (1897-1974)

Henk Dekker (1897-1974)


Ter ere van zijn 75e verjaardag verscheen op 3-2-1972 onderstaand artikel
in de Haagsche Courant. Dit artikel geeft in het kort een overzicht van zijn leven.


Henk Dekker – kunstschilder – 75 jaar

Op 19 februari zal de Haagse kunstschilder Henk Dekker zijn 75e verjaardag vieren. Daarbij dient het feit te worden herdacht dat hij ruim 50 jaar als kunstschilder werkzaam is geweest.

De in 1897 geboren Henk Dekker heeft in het begin van zijn carrière als kunstschilder, aanvankelijk gekoppeld aan een dienstverband bij het Gemeentelijk Energiebedrijf, zichzelf gevormd daarbij aanwijzingen opvolgend van H.J. v.d. Weele.

In zijn artistieke loopbaan schilderde, tekende en etste hij naturalistisch, zeeën en schepen. Hij bezocht vele landen langs de Noordzee (België, Frankrijk – Bretagne – en Engeland) en voorts Marokko en Zweden waarvan zijn vele werken getuigen. Hij heeft veelvuldig geëxposeerd; in Den Haag in Pulchri en bij diverse gelegenheden in collectief verband met de Nederlandse Kunstkring waarvan hij lid is en geruime tijd een bestuursfunctie (penningmeester) heeft bekleed. Hij heeft oa les gegeven aan de Rotterdamse Cor van Heusden. Zijn belangstelling voor zeeschilderwerken kreeg intensieve vorm door zijn vele reizen met coasters en loodsboten. Tijdens deze reizen legde hij de basis voor veel van zijn werken. Werken van Henk Dekker zijn te vinden in alle delen van de wereld. Vooral in België geniet hij grote bekendheid; hij heeft dan vaak op uitnodiging geëxposeerd in Brussel, Antwerpen, Gent, luik en St. Niklaas. De laatste jaren hebben zijn schilderijen grote belangstelling in de Verenigde staten van Amerika gekregen. De 75-jarige kunstenaar is nog vaak te vinden op plaatsen Waar de grillen der natuur zich op z’n best tonen; op de boulevards en pieren langs de Noordzee, w.o. Scheveningen en hoek van Holland, de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Graag nog tekent hij langs wateroevers de nog schaarse, pittoreske stadshaventjes.

Henk Dekker is nog steeds actief, al doet hij het sinds enkele jaren wat kalmer aan. De verjaardag wordt in familiekring gevierd, in zijn ouderlijke woning aan de Haagse Goudenregenstraat 141.